Vuursteenmijntjes - Land van valkenburg heden

Valkenburg, vroeger en nu
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Valkenburgs' Geologie, Archeologie en Historie

Vuursteenmijntje in de Plenkertstraat

Lange tijd  liepen toeristen en inwoners voorbij aan de uitsparingen en sporen in de mergelwand van de Plenkertstraat, zonder te beseffen dat het hier om overblijfselen van de prehistorische vuursteenbouw ging. Pas in 1992 ontdekten drie amateur-archeologen wat hier geweest was. Hun inzicht bleek een spectaculaire vondst. Verder onderzoek resulteerde in het gegeven dat hier vuursteenbouw had plaatsgevonden in de Nieuwe Steentijd, ongeveer 5000 jaar geleden. De gewonnen vuursteenbrokken werden verwerkt tot halffabricaten en zelfs geĆ«xporteerd. In deze periode leefde de mens inmiddels hoofdzakelijk van de landbouw. Om bossen te rooien en daarmee landbouwgrond te verkrijgen hadden de bewoners bijlen nodig. De Valkenburgse vuursteenbrokken bleken uitermate geschikt voor de vervaardiging van deze bijlen. Er ontstond een grote vraag naar Valkenburgse vuursteen. Toen de winning aan de oppervlakte uitgeput was, gingen de vuursteenhouwers over op mijnbouw onder het grondoppervlak. Door het graven van verticale schachten en horizontale gangen konden ze de vuursteenlagen bereiken en naar de oppervlakte brengen.  
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu