Persbericht nieuw bestuur - Land van valkenburg heden

In het nieuws
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
Per 1 januari een nieuw bestuur

 
 
Museum Land van Valkenburg vrijwilligersorganisatie geworden
 
 
 
Museum Land van Valkenburg is de afgelopen maanden geheel omgebouwd tot een totale vrijwilligersorganisatie. Alle exposities, het beheer van de collecties,  de exploitatie en administratie worden verricht door in totaal 50 vrijwilligers. De voormalig conservator, die in dienst was van het museum, heeft zijn functie verruild voor een beperkte ZZP-functie waardoor hij ook  bij andere instellingen diensten kan verrichten. Met deze wijziging bespaart het Museum aanzienlijk op personeelskosten. Met ingang van 1 januari 2016 vindt bij Museum Land van Valkenburg ook een bestuurswisseling plaats. Er is bewust gezocht naar bestuursleden met verschillende professionele expertise die voor het museum kan worden ingezet.
 
 
Dr. Jo Wachelder nieuwe voorzitter
 
 
Aftredend voorzitter Mijke Harst-van den Berg wordt opgevolgd door dr. Jo Wachelder (1958) uit Oud-Valkenburg. Hij is sinds 2000 als Universitair Hoofd Docent verbonden aan de Universiteit Maastricht, Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Jo Wachelder is opgeleid als theoretisch fysicus. Na het afronden van zijn studie natuurkunde kreeg hij grote interesse voor de wetenschapsgeschiedenis. Zijn promotie, in 1992, handelde over de ontwikkeling van de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw. De overdracht van kennis en cultuur staat centraal in zijn werk als historicus en cultuurwetenschapper, zowel in onderwijs als onderzoek. Hij publiceert over kunst en wetenschap. Soms betreft dat de ‘hoge cultuur’, maar steeds vaker ook het alledaagse zoals familiefilms, vogelafbeeldingen of educatief speelgoed.
 
Bestuurlijk was hij onder andere actief als lid van de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum in Venlo. Tot januari 2016 is hij portefeuillehouder onderwijs van de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Vanaf die datum gaat hij als voorzitter bijdragen aan de verdere groei van Museum Land van Valkenburg.
 
 
Jo Wachelder is tot het bestuur van het Museum toegetreden met een duidelijke toekomstvisie. “Museum Land van Valkenburg ligt midden in het Heuvelland, in een vestingstadje met een rijke geschiedenis. Al meer dan honderdvijftig jaar trekt dat veel bezoekers. Het landschap heeft talloze kunstenaars geïnspireerd. Het Museum houdt die traditie levend, door te tonen wat er was en wat er nog steeds gebeurt. Het museum staat midden tussen de bevolking. Het biedt een platform voor hedendaagse Limburgse kunst, met aandacht voor geschiedenis en cultuurtoerisme. In de komende jaren streven we ernaar het Museum nog aantrekkelijker te maken.”
 
 
Het bestuur van het Museum wordt verder gevormd door Franklin Boon en Klaas van de Poll (1e en 2e secretaris) en Huub Maenen, penningmeester. Overige bestuursleden hebben elk een specifieke portefeuille: Thei van Dijck (vrijwilligers), Guy Caelen (educatie), Mijke Harst- van den Berg (herinrichting museum), Fred Geelen (projecten en advies), Resi Vervoort-Stevens (exposities), Monda Heshusius (PR en Communicatie). Met deze verscheidenheid aan functies en ervaring kan het museum de komende jaren een vernieuwend beleid voeren.
 
 
 
T.a.v. de redactie: voor nadere informatie of foto’s kunt u contact opnemen met PR-medewerker Paul de Jong, email PR@museumlandvanvalkenburg.nl, tel. 043 601 2009.
 
 
Valkenburg, 5 november 2015
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu