Anbi - Land van Valkenburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
Stichting Museum Land van Valkenburg is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw bijdrage aan Museum land van Valkenburg is een mogelijke aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Kijk op www.anbi.nl en www.daargeefjeom.nl.
 
Wettelijke invulling van het begrip ANBI
 
In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea.
 

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje
 
Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
 
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu